Burn-out
Tekst

Emotioneel Evenwicht

2 Lessen None

Over deze training

Emoties  kunnen je  veel energie geven en tegelijkertijd een ‘energy drain’ zijn.   

In al de jaren dat ik  trainingen geef hebben veel deelnemers de positieve ervaring dat het beter omgaan met emoties al heel veel rust oplevert. Vandaar dat dit een van de eerste onderwerpen is die in bespreek.   

Van angst naar vertrouwen  

Van onzekerheid naar innerlijke rust  

Van frustratie naar creatie  

 

Er is veel meer mogelijk als je een andere betekenis geef aan  de gebeurtenissen in je leven en  je emotie.   

Terwijl je het onderliggende probleem wel erkent. Het is niet zo dat je het probleem moet bagatelliseren. Wel zodanig formuleren dat je daadwerkelijk alle energie  vrijmaakt  die je nodig hebt om het probleem goed op te lossen.   

Natuurlijk is het lastige van sommige problemen dat je in het oplossen ervan nog niet zeker weet of het goed komt. En dat je er toch vanuit gaat.   

Persoonlijke kracht heeft te maken met het sturen van je eigen focus, dus ook  emoties, in  de door jou gewenste richting.   

Een goed immuunsysteem floreert bij emotioneel welbevinden. Dus het oplossen en uitblussen van alle ongewenste emoties en frustraties staat hoog op de lijst als het om het immuunsysteem ondersteunen gaat.   

Je hoeft geen psycholoog te zijn om te begrijpen dat dit  stuk juist in deze tijd van Corona maatregelen  moeilijk kan zijn.   

Mogelijk mis je het sociale contact met collega’s familie en vrienden. Anderen beleven dit weer als een lekker rustige tijd. Alles valt of staat met jouw eigen beleving.   

Course Structure

Alleen voor cursisten

Emotioneel evenwicht

Pen
>